The Book Pond
1055 recensioner
3230776 besök
Expeditionen
pixel
Bea Uusma
Framsidesbild
5
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Expeditionen
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 2013
ISBN: pixel 978-91-1-303755-4
Har ni hört talas om Nalle Puhs Expotition till Nordpolen? Björnen med den mycket lilla hjärnan nådde ända fram (i sagornas värld), men det gjorde däremot inte Salomon August Andrée.

Expeditionen, om någon mot förmodan har missat detta, är en faktabok om hur ingenjör Andrée, Knut Fraenkel och Nils Strindberg den 11 juli 1897 startade den luftballongsflygning som enligt deras beräkningar skulle ta dem till Nordpolen. De kom aldrig fram. De var försvunna i ca 30 år innan kropparna hittades på det som idag kallas Vitön. Ännu idag är dödsorsaken inte helt fastställd.

Bea Uusma berättar om hur hon någon gång på 90-talet var på en tråkig fest, drog ut Med Örnen mot polen. Andrées polarexpedition år 1897 ur bokhyllan och började läsa.