The Book Pond
1083 recensioner
4420909 besök
Himmelsdalen
pixel
Marie Hermansson
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 2012
ISBN: pixel 978-91-011643-9
Marie Hermanssons nya bok Himmelsdalen kan sammanfattas med Gökboet goes Schweiz med tvillingtema. Tvillingarna är Max och Daniel, lika till utseende men olika till sättet. Max befinner sig på en sluten rehabklinik i Schweiz och övertalar Danie att byta plats med honom några dagar. De lyckas lura personalen, men Max återvänder inte på utsatt tid och när Daniel försöker förklara för personalen hur det ligger till blir han inte trodd. Han upptäcker också att kliniken inte alls är det idylliska rehabcenter han trott, utan något annat, mycket mer skrämmande

Det är inte ovanligt att Hermansson har mystiska, oroväckande inslag i sina böcker, men här är det mindre av det gåtfulla och mer av klassisk spänningsroman med relationsinslag. Och det är ganska spännande emellanåt, jag läser definitivt för att veta hur det ska sluta. Romanen kanske känns lite platt på karaktärsområdet, man kommer inte riktigt någon in på livet, men jag tycker det är intressant att Hermansson nästan lika ofta skriver om män, som i det här fallet, som kvinnor och det gör hon lika bra.

Det fina omslaget är hämtat från en 30-talsplansch av E. Paul Champseix.

A-Lo, 2012
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: