The Book Pond
1083 recensioner
4420814 besök
Fragment
pixel
Marilyn Monroe
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Fragments
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 2011
ISBN: pixel 978-91-1-303719-6
Förra året kom Fragments, författare Marilyn Monroe. Att det skrivits hundratals böcker om filmlegenden är ingenting nyhet, men en bok skriven av henne, det är något annat. Fast detta är ingen roman utan, som titeln antyder, skriftfragment. De är hämtade från skrivböcker och lösa papper med hennes dagboksanteckningar och dikter, sparade till eftervärlden av hennes dramapedagog Lee Strasberg. Varje kapitel har sitt eget tema: anteckningsböcker, att göra- och inköpslistor, brev till olika människor. På ena sidan finns en kopia av det skrivna, på nästa uppslag den maskinskrivna texten som ibland också ger en tolkning av ordningen på styckena (som i handskrivet tillstånd ibland är i en enda röra).

Jag har läst en hel del "Marilyn-litteratur" och det har inte undgått mig att hon beskrivs som en känslig/neurotisk person som brottades med dåligt självförtroende och känslor av övergivenhet. Detta framgår också av texterna i Fragment; det finns mycket melankoli och mörker i det hon skrev och "gåtan" kring hennes död känns inte lika stor längre.

Under stor del av sin yrkeskarriär kämpade hon mot den etablerade bilden av sig själv som en blåst sexsymbol och sökte sig mot seriösare roller. Hon ville bli en bättre skådespelerska och det framgår av texterna att hon jobbar mycket med sitt uttryck. För att framhäva den mer intellektuella sidan av sig själv lät hon också fota sig när hon läste och många av dessa fina bilder finns med i Fragment. Det var inte bara för syns skull, utan Marilyn var genuint intresserad av litteratur, klassisk som modern. I slutet av Fragment finns en lista med några av de böcker som fanns i hennes bibliotek och sånt är alltid extra intressant för en boknörd.

Tillför då Fragment något nytt till legenden Marilyn Monroe? Jag tycker faktiskt den gör det; människan Marilyn framträder mycket tydligare än förut, hon blir mer verklig på något sätt när man ser hennes handstil (den var inte så vacker och hon stavade ganska dåligt..), att hon handlade sovrumslampor och linneservetter. Det framgår också hur intelligent hon faktiskt var; här finns prov på både insiktsfulla analyser och strategiska affärsbrev.

Det är Stanley Buchtal och Bernard Comment som har redigerat boken och det är bra gjort, men Antonio Tabucchi som har skrivit förordet höll de ju inte i så strama tyglar utan han fick sväva fritt lite för länge: pretentiöst är bara förnamnet. (Sen må han vara nobelpriskandidat eller inte.)

Det var väl det jag inte gillade med den här boken, annars är den väldigt fin och har en given plats i hyllan för alla de som är intresserade av den berömda skådespelerskan och personen bakom.

A-Lo, 2012
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: