The Book Pond
1083 recensioner
4427883 besök
11.22.63
pixel
Stephen King
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Hodder & Stoughton
Utgiven: pixel 2011
ISBN: pixel 978-1-444-72729-6
11/22/63 är datumet då President Kennedy blev skjuten i Dallas och avled som följd av detta.Det är också namnet på Stephen Kings roman från 2011, där han ställer frågan om vad som skulle hänt om man hade kunnat åka tillbaka i tiden och förhindra mordet på Kennedy. Skulle världen ha blivit en bättre plats? Jake Epping, en engelsklärare i Maine, är den som får uppdraget, då han via en portal i en hamburgerrestaurang kan förflytta sig tillbaka till 1958. Han måste således bo fem år i det förflutna innan han kan slutföra sitt uppdrag och på den tiden hinner han träffa Sadie, sitt livs kärlek.

Tanken om att åka tillbaka i tiden och ställa saker tillrätta är nog en allmänmänsklig företeeelse. Vi ångrar det vi sagt och gjort och vill kunna få det ogjort. I litteraturen finns det flertal exempel på tidsresor. Det exempel som kanske ligger närmast tillhands kopplat till 11/22/63 är Stephen Frys Making History, där Frys huvudperson ordnar det så att Adolf Hitler aldrig blev till. Det är bara det att i hans ställe kom det fram en om möjligt ännu värre politisk ledare… Inte heller 11/22/63 är utan komplikationer. När vi ändrar på skeenden som ledde fram till olika katastrofer har vi inte vetskapen om resultatet om katastrofen inte hade inträffat. Vi tror att det ska bli bättre, men King (och Fry i nämnda exempel) visar att det inte nödvändigtvis är så.

Till en början(första 150 sidorna) läser jag 11/22/63 med intresse. Detta är ingen klassisk King-skräckis, men här finns ett spänningsmoment och dessutom låter han en stor del av boken utspela sig i Derry, hemstaden för Det, där flera hänvisningar görs till en ond närvaro.. Men sedan kroknar jag Jake Epping gör nämligen inte bara en utan flera tidsresor och det blir oundvikligen lite repetitivt och tappar fart. King är väl sällan den som skriver tunna böcker och även denna är 740 sidor lång; hade jag varit redaktör hade jag nog bett honom stryka en försvarlig del (det samtalet kanske ägt rum fastän King låtit bli..). Otåligt börjar jag skumläsa lite tills jag kommer till själva bokens kärna kring det planerade mordet på Kennedy (King utgår ifrån den officiella teorin att det var J. Harvey Oswald som sköt) och då blir det intressant igen - och ledsamt. För ingenting är svart eller vitt förstås och även när vi agerar utifrån de bästa intentioner så svarar livets oförutsägbarhet inte alltid mot våra förväntningar.

A-Lo, 2017
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: