The Book Pond
1083 recensioner
4420786 besök
Oskuldens tid
pixel
Edith Wharton
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The age of innocence
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 2011
ISBN: pixel 978-91-7429-167-4
Det är New York, strax innan sekelskiftet (1900-tal) i kretsarna för den rika societeten. Newland Archer, advokat, ska äkta sin trolovade May, den perfekta blivande hustrun. Då dyker hennes kusin upp, grevinnan Ellen Olanska, som flytt sitt olyckliga äktenskap och nu vill skilja sig (skandal!). Newland Archer känner sig våldsamt dragen till Ellen och riskerar att ställa äktenskap, karriär och ställning på ända för att följa henne.

Oskuldens tid handlar om en värld av konventioner, outtalade och uttalade. Gränsen mellan att vara accepterad och ute i kylan är hårfin och Wharton beskriver med en distanserad och ironiserande ton dessa mängder av absurda sociala koder att förundras och förargas över. I allt detta utmanar Ellen Olanska med sin okonventionella stil och Archer med sitt tilltagande ifrågasättande av sin livsstil, men förvänta er inte himlastormande dramatik utan allting sker lågmält och är ofta antytt snarare än explicit.

När jag läste Oskuldens tid befann jag mig i en situation där jag tyvärr inte riktigt hade tålamod med det här långsamma tempot och därmed sveptes jag heller inte riktigt med i den olyckliga kärlekshistoria som boken kretsar kring. Det var dock roligt att läsa ett kostymdrama som inte utspelar sig i England för en gångs skull. Eftersom jag läste ut boken under vår New York-vistelse så fick jag också en referens till hur livet på Upper East Side kunde ha tett sig.

A-Lo, 2012
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: