The Book Pond
1083 recensioner
4425677 besök
Veronika decides to die
pixel
Paulo Coelho
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Veronika bestämmer sig för att dö
Bokförlag: pixel HarperCollins
Utgiven: pixel 2000
ISBN: pixel 0-0071-0346-8
Veronika planerar sitt självmord väl. Hon är inte deprimerad, utan mest uttråkad, tycker inte att det finns mer att lära av livet än det hon redan sett. Men hon blir räddad från döden och hamnar på ett psykiatriskt sjukhus där det talas om för henne att hon pga inre skador endast har en vecka kvar att leva.

Det blir minst sagt sju omtumlande dagar där vi får följa inte bara V, utan även andra patienter som tar intryck av den unga kvinnan och börjar ifrågasätta sina liv. Jag finner inte Coelhos bok så tankeväckande och jag spritter inte av glädje inför Det Stora Livet efter att ha läst den. Men kanske är den heller inte menad som en moralskildring, utan bara en historia.

A-Lo, 2003
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: