The Book Pond
1083 recensioner
4433859 besök
Tistelblomman
pixel
Amanda Hellberg
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 2012
ISBN: pixel 978-91-37-13725-4
Det har gått en tid sedan Döden på en blek häst. Maja Grå och Jack har tagit examen från sin konstkurs i Oxford, de är lyckliga och ska flytta ihop i ett fallfärdigt hus i Skottland, Tistelblomman, som Jack hyr billigt mot att han hjälper till med reparationerna. I början är allting bra, men sedan reser Jack till Paris för att ställa ut sina tavlor och allting börjar krackelera. Varför hör inte Jack av sig och varför känner byns befolkning sådan olust inför Tistelblomman? Ensam kvar i huset tvingas Maja möta sina egna och andras demoner..

Jag tyckte väldigt bra om Döden på en blek häst och även i Tistelblomman så tycker jag Hellberg lyckas etablera den där känslan av gemyt på ytan under vilken det strömmar något okänt, något ont.. Hellbergs handlag med detaljer av huset och av landskapet försätter mig i god stämning och jag tycker mycket om att läsa om förhållandet mellan Maja och Jack där första tiden i huset.

Husets hemlighet som ingen i byn vill yppa blir dock tyvärr till en liten segdragen följetong där det dröjer länge innan vare sig Maja eller läsaren kommer framåt och jag hade önskat lite fler ledtrådar och rappare handling här och inte bara i slutet när allting - kaboom - händer. Dock är jag mycket tacksam att Hellberg inte avslutar boken som hon först låter påskina utan att här finns en öppning om lycka. Sånt uppskattar jag!

Amanda Hellbergs nischning mot romantiserad skräck tycker jag annars generellt sett är lyckad och jag kommer alldeles säkert att snart börja på fjärde delen, Snögloben.

A-Lo, 2013
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: