The Book Pond
1083 recensioner
4427993 besök
The golden year
pixel
Widell Hannah Schulman Amanda
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Tukan förlag
Utgiven: pixel 2014
ISBN: pixel 978-91-7401-948-3
Vi är i nystarternas månad januari. Det är fullt på gymmen och i löparspåren, dietböckerna toppar försäljningslistorna, människor försöker generellt bli bättre (och smalare) människor. Och kanske att det också är början på ett golden year för några.

Termen är myntad av systerduon Amanda Schulman och Hanna Widell och är också titeln på den bok som förhoppningsvis ska hjälpa oss att nå de mål vi vill.

De säger: börja närsomhelst (alltså är 1 januari inte livsviktigt som startdatum..), sätt dig ner och skriv en livslista med kolumner för varje område du vill förändra: kärlek, välmående, vänner, jobb och formulera sedan små och stora förändringar du vill se inom varje område. Steg två är att konkretisera hur du tänker dig att förändringarna ska ske, dvs vilka aktiviteter/åtgärder måste till. Låt det ta ett år. Voilà.

Egentligen är det inget nytt alls på ett sätt. Det finns oceaner med tips därute på hur vi sätter upp mål, bryter ner dem and get things done. Men det som är annorlunda med The Golden Year är den personliga touchen och vägledningen vi får genom varje kapitel. Liksom i den populära Fredagspodden (ja, jag är trogen lyssnare) så bjuder de frikostigt på exempel från sina egna liv, kommer med råd, strukturerar punktlistor som stöd. De är djupt personliga, peppande och helt enkelt bra tjejkompisar i bokform. De skriver själva att de tror att det primärt är kvinnor som kommer läsa och ta till sig den här boken då de bara utgår ifrån sina egna erfarenheter - och det kan säkert ligga något i detta, men därmed inte sagt att män inte skulle kunna lära sig någonting...

Jag tycker om den här opretentiösa självhjälpsboken; den funkar och är trevlig i all sin enkelhet. Och sitter jag inte här och grunnar som bäst på hur mitt eget Golden Year skulle kunna se ut minsann.

A-Lo, 2014
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: