The Book Pond
1083 recensioner
4433886 besök
Låt vargarna komma
pixel
Carol Rifka Brunt
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Tell the wolves I'm home
Bokförlag: pixel Gilla Böcker
Utgiven: pixel 2013
ISBN: pixel 978-91-87457-28-9
Om Sverige har Torka aldrig tårar utan handskar så har USA (bland annat) Låt vargarna komma som en skönlitterär referens över 80-talets aidsepidemi. I Låt vargarna komma så är berättarrösten den tonåriga June vars älskade morbror Finn precis har avlidit i sjukdomen. Hennes mamma anklagar pojkvännen Toby för att vara smittbärare och förbjuder June och hennes syster Greta att ha något med honom att göra. Men Finn bad June att ta hand om Toby efter hans död och han är hennes enda band till morbrodern. Hon träffar honom i smyg och från att bara vara en länk till Finn så börjar hon tänka på Toby som en vän, tills hon förstår att hon kommer förlora även honom.

Låt vargarna komma är en nedtonad, coming of age-roman om vänskap, systerskap, att växa upp och hantera förluster. June är en lite udda, ensam figur som tar sin tillflykt i fantasilekar och vars enda vän var morbrodern Finn. Hennes revisorer till föräldrar är relativt frånvarande på grund av den intensiva "skattesäsongen" och i takt med att de blivit äldre har hon kommit ifrån och fått ett mer problematiskt förhållande till sin syster Greta. Rifka ger en ganska på pricken skildring av hur det kan vara mellan syskon; avgrundsdjupa bråk, men tillgivenhet därunder, som inte alltid når fram. Beskrivningen av hur det är att vara tonåring känner jag också igen på ett avlägset, men ändå bekant och skavigt sätt; det dåliga självförtroendet, känna att man är pinsam, säger fel saker. Fast i Junes fall måste jag säga att hon har långt mer integritet och mognad än de flesta andra trettonåringar (inklusive undertecknad); hon känns stark i sin egenhet.

Bilden av hiv och aids under den här tiden på 80-talet delges läsaren genom Junes ögon. Det är glimtar av vad sjukdomen gjorde med Finn, hur omgivningen reagerar när de får reda på hans dödsorsak, okunskapen om smittspridning. Det är fortfarande en stigmatiserande sjukdom, men det måste ju ändå ha varit långt värre då. Genom Junes vänskap med Finn och Toby kommer man nära livet med aids på ett sätt som känns personligt och ledsamt. Dock drabbade inte Låt vargarna komma som jag hade förväntat mig att den skulle göra, med tanke på de hyllande förhandstipsen. Jag tror att det kanske mest har med känslan av att jag läser en "ungdomsroman" och därmed på något sätt hamnar som betraktare utanför målgruppen, men det är absolut en fin, viktig och läsvärd roman.

BOKKLUBBEN hade en något splittrad bild som löpte från "lite långsam i början, men tog sig mot slutet", "levde inte upp till höga förväntningar" till "Något av det bästa jag läst. Jag älskar att läsa böcker där barn är berättaren."

A-Lo, 2015
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: