The Book Pond
1083 recensioner
4421163 besök
Hur vi lyckades överleva kommunismen med ett leende på läpparna
pixel
Slavenka Drakulic
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel How we survived communism and even laughed
Bokförlag: pixel Ordfront
Utgiven: pixel 1994
ISBN: pixel 91-7324-451-1
Slavenkas dokumentärroman behandlar den här gången Östeuropa och inte Balkan, som hon brukar skriva om. Det här är en historieskildring om livet innan och efter det att Berlinmuren rasade, men det är ingen bok om politiska ledare, årtal och statistik.

Det här handlar om vanliga människor, inte minst om kvinnor, om hur man tog sig igenom den absurda vardagen med matransonser, brist på tamponger och hårfärgningsmedel, kösystem, begränsningar i yttrande- och rörelsefrihet och hur många gjorde det med hjälp av galghumor. Tänkvärt och befriande.

A-Lo, 1995
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: