The Book Pond
1083 recensioner
4425664 besök
Cyklop
pixel
Clive Cussler
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Cyclops
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 1989
ISBN: pixel 91-1-882342-4
Spännings- och äventyrsroman i James Bond-dräkt om jakten på en sjunken skatt, en hemlig amerikansk koloni på månen och ryska planer på att likvidera Fidel Castro. Hjälten heter Dirk Pitt (!) och klarar det mesta i denna non-stop action, där Cussler i klassisk Hollywood-anda har slängt in lite romantik för syns skull. Det här är inte min favoritgenre och just Cyklop förmådde inte mig att ändra den uppfattningen.

A-Lo, 1990
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: