The Book Pond
1083 recensioner
4547215 besök
The undomestic goddess
pixel
Sophie Kinsella
Framsidesbild
4
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Ej utgiven på svenska
Bokförlag: pixel Black Swan
Utgiven: pixel 2005
ISBN: pixel 978-0-552-77274-7
Detta är en perfekt solstolsbok: snabbläst, underhållande, rolig (och: ligger det något i beskrivningarna av advokatyrket!?) Detta är inte en av Sophie Kinsellas shopaholic-böcker utan handlar om toppadvokaten Samantha, som blir av med jobbet och osannolikt nog i stället blir anställd som hushållerska. Speciellt som hon b-a-r-a kan rosta bröd... :)

A-Lo, 2016
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: