The Book Pond
1083 recensioner
4547147 besök
8000+
pixel
David Lagerkrantz
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Dagens Nyheter
Utgiven: pixel 1997
ISBN: pixel 91-7588-177-2
Äventyraren Göran Kropp dog år 2002 i en klätterolycka i USA. Till Staterna hade han flyttat/flytt med fästmön Renata, då han kände sig förföljd och ouppskattad i Sverige efter sin Nordpolenexpedition med Ola Skinnarmo (där de skadeskjöt en isbjörn, vilket ältades en del i media. Göran var senare tvungen att avbryta pga förfrysning). Så den prestation Göran Kropp kom att bli mest berömd för var sin solofärd mellan Sverige och Himalaya på cykel och den påföljande bestigningen av Mount Everest, världen högsta berg, utan syrgas.

Om detta handlar 8000+ som David Lagerkrantz skrivit med hjälp av Kropps dagboksanteckningar och intervjuer. När man läser den undrar man vad Göran Kropp är gjord av. I förberedelserna ingick t.ex att han tältade i ett grustag och ibland gick upp mitt i natten för att avverka några mil med packning på ryggen! Cykelturen i sig var ju inte heller den lilla rundan, men den är faktiskt mest en parentes i boken. Tyngdpunkten ligger i stället på färden mot baslägret och toppbestigningarna.

Våren 1996, när Kropp kom fram, var det ett antal klätterexpeditioner i omlopp på berget och den 10 maj gjordes en toppattack som fick en ödesdiger utgång då 11 klättrare, många väldigt erfarna, omkom. Inte ens efter att dödsbudet når baslägret ger Kropp upp utan gör upprepade försök tills han når sitt mål + 8000 meter över havet. Många har retat sig på Göran Kropps stora ego, att han gjorde en poäng av att bestiga berget utan syrgas, att han 'glömmer' nämna människor i sin omgivning som har hjälpt honom under vägen. Men vad man än tycker/tyckte om denna man, så kan man inte ta ifrån honom att han hade en vilja av stål och det är mycket intressant att läsa om någon som besitter sådan viljestyrka. Skildringarna av toppförsöken och de tragiska dödsfallen är också väldigt gripande, så jag tycker sammanfattningsvis att 8000+ är en läsvärd bok.

A-Lo, 1998
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: