The Book Pond
1083 recensioner
4428061 besök
Slutet på sommaren
pixel
Anders de la Motte
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 2016
ISBN: pixel 9789176512647
Jag var på Crimetime Gotland 2016 och såg bland annat Anders de la Motte, som pratade om sin nya bok, Slutet på sommaren. Om hur den skiljde sig mot hans andra böcker (Geim, MemoRandum m.fl.): mindre hårdför, lägre tempo, skriven i presens.

De la Motte återvänder till sina barndoms landsbygd i Skåne och spinner en historia kring sommaren 1983, då den femårige Billy en kväll försvinner från sitt hem. En omfattande skallgång drar igång; man finner en sko, men ingenting mer. Billy förblir försvunnen. Tjugo år senare jobbar storasystern Veronica som sorgterapeut. En kväll öppnas dörren till gruppterapin och en yngre man kliver in och ställer frågor som rubbar hela Veronicas tillvaro. Han vet för mycket om Billy. Eller är han rentav Billy?

Att svara på vad jag tyckte är inte så lätt. Det beror på att jag lyssnade på boken (fick erbjudande hos Storytel), men jag återkommer till detta. Rent objektivt är det en bra roman med en fin touch. Jag skulle nog inte kalla den för en deckare, även om det finns drag av en och ett olöst mysterium. Det är en historia som de la Motte låter ta tid, som rör sig mellan sommaren 1983 och nutid, och som kretsar kring Veronica och den utredande, lokala polischefen, tills trådarna sakta börjar knytas ihop och hemligheterna kommer i dager. Jag blir tagen av slutet, och det finns kvar hos mig än. Så så långt, allting gott.

Slutet på sommaren har ju blivit hyllad, Mirja Turestedt är säkert ett bra val. Problemet är att jag insett att jag och ljudböcker helt enkelt inte går ihop. Det är som att se en filmatisering av en bok där ens egna bilder i huvudet går totalt i klinch med hur filmen gestaltas. Det räcker liksom med mina egna röster i huvudet...

Veronica och Polischefen blir med Turestedts långsamma stämma till källor av irritation för mig; obeslutsamma och otydliga och jag kan inte förlika mig med det. Och hade jag läst boken är jag inte säker på att jag uppfattat den likadant. Kanske är det en vanesak detta med ljudböcker, men än har jag tyvärr inte vant mig.

A-Lo, 2016
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: