The Book Pond
1083 recensioner
4428702 besök
En levande själ
pixel
P C Jersild
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1985
ISBN: pixel 91-0-046503-7
Återigen en bok som vi var 'tvungna' att läsa i skolan. Jersild rör sig, liksom i Babels Hus, i sjukhusmiljö, fast denna gång mer inne på forskaravdelningen där hjärnan Ypsilon hålls vid liv för naturvetenskapliga experiment.

Ypsilon har kvar hela sitt känsloliv och intelligens och man får följa hans rädsla och funderingar inför sitt kroppslösa öde. Trots att historien är absurd är det tydligt att Jersild kritiserar vetenskapliga experiment, som med enbart vinstintressen för ögonen bortser från allt vad vi kallar moral och etik.

Jag tycker Jersild genom sina miljöbeskrivningar och kliniska terminologi skapar en bra historia och bygger upp den 'rätta' obehagliga stämningen. Även utanför bokens värld har det blivit alltmer angeläget att diskutera var gränsen går för människans manipulationer.

A-Lo, 1987
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: