The Book Pond
1083 recensioner
4427920 besök
Snömannen
pixel
Jo Nesbø
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Snømannen
Bokförlag: pixel Bonnier pocket
Utgiven: pixel 2008
ISBN: pixel 978-91-7429-663-1
Det handlar om en brutal och utstuderad seriemördare som slår till när snön faller. Vid varje offer återfinns en snögubbe. Kriminalkommissarie Harry Hole vid Oslopolisen får ta sig an fallet, inte minst för att mördaren verkar kommunicera med honom. Men snart befinner sig Hole ute på djupare vatten än han hade kunnat ana, där både andras och hans eget liv står på spel.

Harry Hole har blivit en succé för Jo Nesbø och Snömannen är hans sjunde fall, som ursprungligen utkom 2007. Den kom på tapeten igen tio år senare när Daniel Alfredsson gjorde film av den. Vad man kan säga om Nesbø är att han inte väjer för det dramatiska; brutala seriemord är inte vardagsmat i verkligheten direkt. Lägg därtill en halvt alkoholiserad Hole, som är ett stycke stor och stark lone ranger. Som upplagt för film. Det spektakulära gör det också mycket spännande - såklart - och jag läser ivrigt klart boken - såklart - men jag är inte helsåld. För mycket, tror jag att jag tänker.

A-Lo, 2017
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: