The Book Pond
1083 recensioner
4428050 besök
Dying in the wool
pixel
Frances Brody
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Svensk titel: pixel Ej utgiven på svenska
Bokförlag: pixel Piatkus
Utgiven: pixel 2009
ISBN: pixel 978-0-7499-4187-1
Kate Shackleton är en ung änka i Yorkshire, eller förmodad änka, eftersom hennes man rapporterades saknad under kriget. Hon blir kontaktad av en väninna, som hon tjänstgjorde tillsammans med under kriget, och som nu ska gifta sig: Kate har rykte om sig att vara en duglig detektiv och kan hon hjälpa till att hitta den försvunna pappan till väninnan innan bröllopet? Kate accepterar och flyttar hem till väninnan för att kunna se sig om och ställa nödvändiga frågor. Det verkar dock som om hon kommer alltför nära hemligheter, som det inte var meningen att någon skulle gräva i...

The lost generation är ett uttryck som myntades av Gertrud Stein och syftar på den desillusionerade och traumatiserade skara unga som överlevde första världskriget. Jag har alltid haft en svaghet för böcker som utspelar sig på 20-talet; det är en motsägelsefull tid, så mörk och hopplös samtidigt som den, åtminstone i litteraturen, till viss del präglas av sorglöshet och kvinnlig frigörelse.

Dying in the wool påminner lite om serien om Daisy Dalrymple, också kvinnlig - kanske lite glättigare - 20-talsdetektiv, som jag är mycket förtjust i, så den var hemma redan där. Tempot är en aning långsamt, såsom man kan tänka sig att det var på den engelska landsorten och historien utvecklas på ett lite omständligt vis, men jag gillar överlag boken. Den tudelade tidsandan är närvarande och är beskriven på ett fint sätt; där finns krigets tyngd och smärtsamma minnen, samtidigt som industrialismen sår en framtidstro. Och jag gillar enkelheten och anspråkslösheten, som hur Kate uppskattar vårregnet eller en god måltid. Jag skulle kunna tänka mig att läsa nästa del. Men först en Daisy Dalrymple, det var alldeles för längesedan!

A-Lo, 2018
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: