The Book Pond
1083 recensioner
4428003 besök
Alltför nära
pixel
Linwood Barclay
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Too close to home
Bokförlag: pixel Pocketförlaget
Utgiven: pixel 2008
ISBN: pixel 978-91-86675-22-6
En familj utplånas genom att någon skjuter dem en efter en i hemmet. I källaren sitter grannpojken och hör allting, men när det kommer fram blir han själv misstänkt för mordet. Pappan försöker förtvivlat hitta bevis som motbevisar att sonen är mördaren och spåren leder tillbaka hem, till mammans chef.

Ja, det här Linwood Barclay är väl lika med en bladvändare, tänkte jag och började på Alltför nära, som en del av deckardosen under sommaren. Det var ingen bladvändare. Jag funderade på när boken skulle komma igång, och läste vidare, men när jag var halvvägs var jag uttråkad och missnöjd. Bristen på spänning är en del av problemet, ett annat är att Barclay har satt sin huvudperson (pappan) till att leverera one-liners, som i en amerikansk actionfilm. Jag är mycket svårflirtad vad gäller amerikanska actionfilmer. Kombinationen blir mycket tunn och inte särskilt lyckad. Även om det kommer en liten twist på slutet är det alldeles för lite alldeles för sent, som man brukar säga.

A-Lo, 2018
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: