The Book Pond
1083 recensioner
4428027 besök
Innan floden tar oss
pixel
Helena Thorfinn
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 2012
ISBN: pixel 978-91-1-304474-3
Det äkta paret Sofia och Janne flyttar till Dhaka i Bangladesh med sina två små barn sedan Sofia fått jobb som biståndschef på svenska ambassaden. Janne får följa med som hemmaman, inte helt frivilligt då han lämnar ett rektorsjobb bakom sig. Parallellt får man följa ett par fattiga flickor, som flyr från landsbygden in till staden, där deras liv ska komma att vävas samman med Sofia och Jannes på dramatiska sätt.

Helena Thorfinn har skrivit en högintressant och oväntad bok som till lika delar handlar om biståndsarbete, vardagsliv i ett främmande land och de fattigas villkor. Det låter tungt, men mixen av de här ingredienserna blir lyckad på det sättet att boken känns tillgänglig utan att vara glättig, lärorik utan att vara mästrande, om än att det blir lite spretigt. Jag gillade den

A-Lo, 2016
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: