The Book Pond
1083 recensioner
4547206 besök
Besked från Berlin
pixel
de Otto Kat
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Bericht uit Berlin
Bokförlag: pixel Lind & co
Utgiven: pixel 2012
ISBN: pixel 978-917461493-0
Om en holländsk diplomat i Schweiz/Berlin, som under andra världskriget får avgörande underrättelsenyheter av sin dotter, men lider kval huruvida han ska våga föra dem vidare och utsätta henne för fara.

På framsidan finns en blurb där det står att "varje sida betyder någonting...genialt" Jag delade inte den erfarenheten, men det kan sägas att de drygt 200 sidorna i alla fall inte är något man tar sig igenom lättvindigt. De bjöd på motstånd och krävde närvaro, vilket jag ofta inte gav den då boken lästes på bussen i november när jag var som tröttast på dagen, och oftast somnade ifrån. Så det är fullt möjligt att jag inte gav den helt rättvisa förutsättningar, men i det stora hela kan jag nog ändå konstatera att böcker om politiska spel tenderar att gå mig helt förbi, se t.ex Mullvaden av John le Carré. Lite märkligt ändå, då andra världskriget brukar intressera och fascinera mig. Intressantare än de diplomatiska turerna är bihistorien om hustrun Kate, men det räcker inte för att jag ska känna genialiteten.

A-Lo, 2016
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: