The Book Pond
1083 recensioner
4433998 besök
If you go away
pixel
Adele Parks
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Svensk titel: pixel Ej utgiven på svenska
Bokförlag: pixel Headline
Utgiven: pixel 2015
ISBN: pixel 978-1-4722-0548-3
Det är i början på 1900-talet. Vivian springer på debutantbaler i London, och känner sig säker på att hon har en blivande, lämplig make lindad runt fingret, men allt går fel. Howard är en hyllad pjäsförfattare, sen bryter första världskriget ut, han avstår från att ta värvning och blir socialt utstött. Omständigheter leder till att de båda hamnar i samma by på engelska landsbygden, dömda av samhället, men inom dem brinner en eld att slå sig fria.

Jag hade läst en bok av Adele Parks tidigare, en nutids-feelgood som hette Tell me something och som jag gav betyg 2 "Jag vrider mig likt en mask över det krystade och osannolika slutet" var min dom då. Jag minns faktiskt ingenting av den. If you go away är väldigt mycket bättre och komplexare än en tvåa i alla fall. Vivian börjar som en bortskämd överklasshoppa, men har en fin karaktärsutveckling, där hon bland annat får dra på sig manskläder för att odla fälten. Genom Howard får man en bild av kriget både ur en reporters, en soldats och en vapenvägrares perspektiv, där ingenting kan sägas vara svart eller vitt. Man kan inte förvänta sig ett högt tempo, och helt ärligt tappar jag intresset emellanåt, men det är i det stora hela en duglig historisk roman med realistiska skildringar av kriget samt livet på landet i krigets skugga, allt toppat med lite välbehövlig romantik.

A-Lo, 2020
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: