The Book Pond
1083 recensioner
4433951 besök
Klockmakarens dotter
pixel
Kate Morton
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The clock maker's daughter
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 2019
ISBN: pixel 978-91-37-15518-0
Klockmakarens dotter är ett klassiskt Kate Mortonskt drama, som kretsar kring en konstnär och ett gåtfullt hus på Londons landsbygd och där nutid och dåtid länkas samman på ett snillrikt sätt. Min favoritdel är kapitlen om den nutida Elodie i London, det blir särskilt i dessa Coronatider, en nostalgisk flykt, eftersom hela Europa är utom räckhåll nu. Morton har sitt koncept, och det gör att att Klockmakarens dotter påminner lite om Den hemliga trädgården i sin stil, men det gör inte särskilt mycket. Det är en riktigt härlig fly-in-i-bok, utan att vara särskilt feelgoodig vill jag påpeka, för här finns generationers lager av smärta. Till sist vill jag bara säga att jag hade kunnat köpa den för det underbara omslagets skull. Eller faktum är att jag gjorde faktiskt det :)

A-Lo, 2020
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: