The Book Pond
1083 recensioner
4433812 besök
A dying fall
pixel
Elly Griffiths
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Svensk titel: pixel En orolig grav
Bokförlag: pixel Quercus
Utgiven: pixel 2013
ISBN: pixel 978-0-85738-888-9
Ruth, oh Ruth! Jag måste nog dubba A dying fall till den bästa delen i serien sedan Flickan under jorden. Här lyckas Griffiths fånga mig, både med utvecklingen i Ruths liv som med historien med den mördade universitetsprofessorn och hans mystiska fynd. Jag tyckte om greppet att de bytte miljö och att man fick se mer av Cathbad - och inte minst hans domstiska sida. Höll mig i sitt grepp ända till slutet.

A-Lo, 2020
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: