The Book Pond
1083 recensioner
4433932 besök
Tisdagarna med Morrie
pixel
Mitch Albom
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Tuesdays with Morrie
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 2000
ISBN: pixel 91-7643-666-7
Egentligen en tragisk sannberättelse om en universitetsprofessor som fått sin dödsdom och vet om att han långsamt kommer att försmäkta tills dess att lungorna slutar fungera och han kvävs. Men hans optimism och nya insikter vad gäller döden, gör att han ännu mer förstår vad som egentligen är viktigt i livet. Han delar med sig av sin kunskap till alla de människor som rusar till sina jobb och hem utan att ta sig tid att verkligen leva, att ta hand om sig själva och varandra.

Det är ingen bok som kommer med pekpinnar, men med ett viktigt budskap: Lev nu, för det är nu du lever! Den är ganska sentimental, men jag rycktes med och grät hejdlöst på slutet.

A-Lo, 2000
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: