The Book Pond
1083 recensioner
4421175 besök
Breathing lessons
pixel
Anne Tyler
Framsidesbild
2
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Djupandning
Bokförlag: pixel Trevi
Utgiven: pixel 1989
ISBN: pixel 0-425-16313-X
Vad är meningen med denna bok? Vad vill Anne Tyler berätta? Den frågan ställer jag mig ganska ofta när jag läser Djupandning. Handlingen utspelar sig under en dag när Maggie och hennes man Ira far iväg till en begravning. På hemvägen stannar de hos den fd styvdottern. Den påminner lite om 'Den Tillfällige Turisten' på så sätt att människorna lever sina trygga liv med sina inrutade vanor och är livrädda för förändring. Men i den förra kommer hundpsykologen in som en frisk fläkt och vänder upp och ner på alla föreställningar, visar att det finns plats för spontanitet, passion, som inte behöver innebära katastrof.

I Breathing Lessons finns ingen sådan motpol. Maggie kämpar för att återställa tillvaron som den var när hon upplevde den mest perfekt. Hon misslyckas dock med att återförena svärdottern och sonen, då de upptäcker att deras äktenskap byggde på lögner som Maggie planterat, inte av manipulativ iver, utan av rädsla. Snarare än sympati, väcker hon mest min irritation. Ira är också fast i sitt och slutet varslar inte om ljusning för någon av dem. Den kvarvarande känslan efter att sista sidan är läst hade kunnat vara hopplöshet, men den är nog snarare medömkan.

A-Lo, 1999
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: