The Book Pond
1083 recensioner
4500889 besök
Känn rädslan och gör det ändå
pixel
Susan Jeffers
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Feel the fear and do it anyway
Bokförlag: pixel Ica Bokförlag
Utgiven: pixel 1999
ISBN: pixel 91-534-1872-7
I vanliga fall är jag ganska skeptisk mot hjälp-dig-själv-böcker som tenderar att vara amerikanska, ge klämkäcka svar på alla problem och glömmas lika snabbt som de kom ut. Men 'Känn Rädslan' gjorde intryck på mig.

Alla människor är rädda för någonting, vad är olika för olika personer, men ofta begränsar det oss på något sätt. Susan Jeffers poäng är att vi inte behöver låta oss begränsas. Vi kan analysera rädslan, vi kan möta den och vi kan komma ut på andra sidan som starkare personer. Att möta rädslan är inte samma sak som att lyckas med allting, utan att försöka och när vi gör det vidgar vi våra vyer.

Jeffers skriver om både sina egna och andra erfarenheter och hon ger tips på metoder för att kartlägga sina egna mönster och sedan bryta dem. Jag har läst den här boken flera gånger och tycker om att jag kan applicera metoderna i den på min egen vardag. Det är förstås en ständig kamp, men det är en annan historia...

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: