The Book Pond
1083 recensioner
4547057 besök
Stenbeck - ett repotage om det virtuella bruket
pixel
Per Andersson
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel PAN/Norstedt
Utgiven: pixel 2002
ISBN: pixel 91-7263-146-5
Efter Jan Stenbecks plötsliga död 2002 skrevs det väldigt mycket i tidningarna om denne orädda, egensinniga och smarta affärsman. Jag blev intresserad och fick tag i Per Anderssons biografi som skrevs medan mediamogulen fortfarande levde.

Fokus ligger på perioden från det att Stenbeck tog över familjeföretaget Kinnevik, som då sysslade med traditionella näringar som stål och skog. Jan Stenbeck ville satsa på mobiltelefoner (som inte fanns i verkligheten)och på reklam-TV (som var förbjudet)och så småningom drev han med energi, manipulation och klarsynthet igenom idéerna. Det är därför biografin har undertiteln 'Det virtuella bruket'.

Hela företaget var centrerat kring Stenbeck själv - som var allsmäktig - och det är ingen hemlighet att precis som han var beundrad av många var han hatad av en lika stor skara. Ingen kan dock förneka hans insatser för det svenska näringslivet och Kinnevik lever kvar i allra högsta välmåga med dottern Kristina vid rodret.

När jag läste boken imponerades jag av Stenbecks företagsanda och orubbliga tro på sina idéer och man får lite av en David mot Goliat-känsla när man läser om hur han kämpade mot den Statliga Televisionen och i stort sett hela Sveriges socialdemokratiska politikerkår för att få sina reklam-TV tillstånd.

Jag tycker dock att det är svårt att hänga med i alla turer och detaljer kring hur det gick till när Sveriga fick sin tredje marksända kanal (TV4) och framväxten av mobiltelefonoperatörer i början utav 90-talet och tappar bort både tråd och intresse. Kanske att man ska vara lite mer bevandrad i Dagens Industri för att till fullo uppskatta den här biografin.

A-Lo, 2003
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: