The Book Pond
1083 recensioner
4425687 besök
Viskningar
pixel
Dean Koontz
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Whispers
Bokförlag: pixel Wiken
Utgiven: pixel 1989
ISBN: pixel 91-7024-546-0
En riktigt ruggig rysare som man sträckläser och som inte lämnar en efter att sista bladet är vänt. Hur det kommer sig att mördaren har en guttural röst glömmer man aldrig.

A-Lo, 1996
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: