The Book Pond
1083 recensioner
4547081 besök
Dansa medan du kan
pixel
Shirley MacLaine
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Dance while you can
Bokförlag: pixel PAN/Norstedts
Utgiven: pixel 1993
ISBN: pixel 91-1-931551-1
Här i sin sjunde självbiografi har MacLaine återvänt till att berätta mer om sin karriär, sin relation till framförallt modern och också om sina känslor inför åldrandet. Jag är tacksam för dessa mer jordnära teman efter hennes astrala utflykter, eftersom hon har ett väldigt spännande och rikt liv och MacLaine är förutom att vara en otroligt duktig skådespelerska också en mycket bra författare.

Man får följa inspelningarna av Vykort till Drömfabriken med Meryl Streep och det svåra beslutet att återvända till scenen efter många års frånvaro. Jag slutar inte att förvånas över hur öppenhjärtig hon faktiskt är i sina biografier, hur hon låter sin publik komma henne inpå livet och läser med stor behållning.

A-Lo, 1993
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: