The Book Pond
1083 recensioner
4428584 besök
Flugornas herre
pixel
William Golding
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Lord of the flies
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1988
ISBN: pixel 91-0-047473-8
En grupp pojkar lider skeppsbrott på en ö. Till en början är det soligt och glatt, eftersom de har mat, sol och frånvaro av vuxna. Men inte ens på en paradisö kan mänsklighet leva i idyll.

Snart utkristalliserar sig två ledare, två rivaler och leken blir till blodigt allvar. Darwin's 'Survival of the fittest' är en alltigenom rådande tes i denna otäcka bok om civilisationens oförmåga att leva i fred och i stället tar ett skräckvälde vid. Flugornas herre är bra, men den är för grym för att jag ska kunna uppskatta den helt. Jag är väl blödig, men jag är en sucker för lyckliga slut.

A-Lo, 1989
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: