The Book Pond
1083 recensioner
4425715 besök
Det femte barnet
pixel
Doris Lessing
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The fifth child
Bokförlag: pixel Trevi
Utgiven: pixel 1992
ISBN: pixel 91-7160-839-7
En lycklig Londonfamilj med fyra barn ska än en gång få tillökning. Men…Modern känner att något är fel under graviditeten. Det ofödda barnet är bångstyrigt och bråkigt redan innan det kommer till världen. Och det blir bara värre. Harmonin i familjen slås sönder och samman när Ben, det femte barnet, växer upp och skapar kaos och oreda med sina utbrott. Hur mycket orkar man som förälder, vad gör man när alla experter sagt sitt, kan man lämna bort sitt barn och kan man älska ett barn som inte verkar vilja bli älskat?

Att påstå att det här inte är en feel-good-roman är en klar underdrift. Man vill gärna tro att det ska finnas en mirakelkur, ett lyckligt slut, men Lessing väljer inga enkla vägar i sitt författarskap. Normalt sett hyllar jag integritet, men den här boken får mig helt enkelt att må för dåligt och hur konventionellt det än är, hade jag önskat mig lite mindre regn och lite mer solsken.

A-Lo, 1994
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: