The Book Pond
1083 recensioner
4428577 besök
Fölungen
pixel
Rickard Fuchs
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1988
Rickard Fuchs kanske mest är känd som en skämtfarbror för allmänheten, men Fölungen är ingen komedi utan tvärtom en överraskande allvarlig och lite vemodig berättelse om trångsynthet.

Huvudpersonen är ett barn som föds med hästhuvud, vilket bara inte låter utan även är konstigt, men Fuchs vill liksom Kafka i Metamorfoser lyfta fram hur omgivningen reagerar för det som är annorlunda och utanför gängse normer. Ironiskt nog är den gudfruktige småstadsprästen mest hatisk och driver upp lynchstämningen i församlingen så till den grad att modern Dee Ann tvingas fly mitt i natten.

Här tar en fascinerande färd vid som för Fölungen och hans mor genom slum till Hollywood och hela vägen till Washington. Visst är boken absurd, men den är på något vis ändå trovärdig och jag tyckte mycket om den för sin speciella humor och lågmäldhet.

A-Lo, 1989
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: