The Book Pond
1083 recensioner
4428620 besök
Varats olidliga lätthet
pixel
Milan Kundera
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Nesnesitelná lehkost bytí
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 1986
ISBN: pixel 91-7642-293-3
Kundera berättar den något omständiga historien om en kvinnotjusande tjeckisk kirurg, Tomas, som tvingas fly från forna Tjeckoslovakien till Schweiz vid tiden för den ryska invasion. Historien kretsar kring Tomas förhållande med den begåvade och svartsjuka Tereza, som har fog för sina misstankar eftersom Tomas är notoriskt otrogen, bland annat med konsnären Sabina.

Boken har ganska tunga filosofiskt bevandrade stycken, där Kundera lägger ut texten om huruvida varat - att leva -är en lätt eller tung erfarenhet och om det är olika för olika människor. För Tomas är varat olidligt lätt och han söker konstant efter något som ska ge lite mer mening, tyngd, åt hans tillvaro, t.ex. i sina många kvinnorelationer. Efter filmen med Lena Olin blev Varats Olidliga Lätthet en riktig kultroman, men jag kan inte påstå att jag fastnade för den särskilt mycket. Kanske att jag var för ung när jag läste den.

A-Lo, 1991
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: