The Book Pond
1083 recensioner
4425706 besök
Gåtan
pixel
Marianne Fredriksson
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Wahlström & Widstrand
Utgiven: pixel 1989
ISBN: pixel 91-46-15726-3
Lillemor Lundgren har åkt till sitt sommarställe och under en promenad finner hon ett lik - som dessutom ser ut som henne själv i unga år - och jakten på en mördare tar vid. Så här långt var jag mycket positivt överraskad, det är ju spännande och välskrivet, men snart skulle min entusiasm utbytas i en rynkad panna. För thrillerdelen är bara en av många trådar i Gåtan. Den övergår sedan i utforskningar av Lillemors inre känsloliv och förflutna, som för mig ter sig vaga, luddiga och märkliga. Jag förstår boken dåligt och kanske att den skulle vinna på en omläsning, men tills vidare får den inget högt betyg.

A-Lo, 1990
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: