The Book Pond
1083 recensioner
4500894 besök
Flickornas handbok i jakt och fiske
pixel
Melissa Bank
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The girls' guide to hunting and fishing
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 2000
ISBN: pixel 91-0-057252-7
Den här boken salufördes i kölvattnet på den där hemska så-fångar-du-en-man-böckerna i viktoriansk anda som blev så omskriven. Där man som kvinna inte uppmanas ta initiativ, vara rolig, utmanande utan återgå till rollen som liten vacker, klädsam nickedocka för att attrahera män. (Jag läste för övrigt att en av författarinnorna skiljde sig senare.Inte undra på!)

I alla fall, vi ska tro att den här romanen är ett tema på hjälp-dig-själv-bibeln, men det är faktiskt helt fel. Så baksidetexten luras, men nu blir inte boken sämre för det, Två tredjedelar handlar om Jane Rosenals uppväxt, första förhållanden och karriär, vilket hon klarar helt utan handböcker. Hon är en rolig, klyftig, ambitiös rollfigur med lite trassliga killar.

Det är först i slutsträckan hon tar till metoder som att aldrig själv ringa först, inte kyssas förrän tredje daten och det andra larvet. Men det är en bisak i en för övrigt mycket underhållande bok.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: