The Book Pond
1083 recensioner
4425743 besök
Rötter
pixel
Alex Haley
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Roots
Bokförlag: pixel Rabén och Sjögren
Utgiven: pixel 1978
ISBN: pixel 91-29-51643-9
Det kanske mest kända verket (som blev till en lika känd TV-serie) om västvärldens kolonisation av Afrika och slavhandel med svarta. Läsaren får följa Kunta Kinte i slutet på 1700-talet, som blir fångad och transporterad över Atlanten till USA, och sedermera hur hans avkomma växer upp i ett där villkoren för de svarta sakta förändras.

A-Lo, 1986
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: