The Book Pond
1083 recensioner
4428692 besök
Ciderhusreglerna
pixel
John Irving
Framsidesbild
5
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The Cider House rules
Bokförlag: pixel Wahlström & Widstrand
Utgiven: pixel 1986
ISBN: pixel 91-46-15355-1
John Irving är verkligen en favoritförfattare. Det första jag läste av honom var Garp, men det jag tyckt bäst om är nog Ciderhusreglerna. Det är en varm känsla i den med den föräldrarlösa och godhjärtade Homer Wells, den etersniffande abortläkaren och alla andra udda figurer man möter. Kladdigt romantisk är den dock absolut inte. Irving vet bättre än så.

A-Lo, 1995
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: