The Book Pond
1083 recensioner
4425590 besök
Pestens tid
pixel
Stephen King
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The stand
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1988
Det här är verkligen vad man kan kalla en mastodontbok. Den omfångsrika volymen handlar om hur jorden nära går under pga en epidemi och det här var innan HIV ens fanns i folks medvetande. Den är lite för lång och tempot sackar ibland, men den innehåller också mycket starka scener om sjukdomens utbredning, om död och överlevnad. Jag minns speciellt ett kapitel om hur en person inlåst i fängelsecell tvingas slå ihjäl och äta upp en råtta i brist på mat. Starkt.

A-Lo, 1988
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: