The Book Pond
1083 recensioner
4427968 besök
Nu var det 1914
pixel
Eyvind Johnson
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Gidlund
Utgiven: pixel 1985
ISBN: pixel 91-7844-026-2
Vid 14 års ålder bestämmer sig Olof för att lämna sina fosterföräldrar, som han bott hos under sin riktige fars svåra sjukdom. Nu ska han ut i arbetslivet och beger sig till älven för att flotta timmer. Sedan får vi följa hans riskfyllda arbete där med de nya kamraterna Linus och August, vilken senare dör i en explosion. Han sliter hårt, växer upp, och förälskar sig. Så går livet sin gilla gång.

Det är bland annat böckers som Johnsons 'Nu var det 1914' som byggt upp min kanske något omotiverade aversion mot svenska författare. Med en ny skribentgeneration har det blivit annorlunda, men när jag var fjorton och tvingades läsa den här boken i skolan, så kändes det som om det enda man hade att tillgå i Sverige var proletärförfattare som gjort klassresor och skrev arga böcker om det utsugande borgarbracket och de 'riktiga' stackars fattiga arbetarna.

Jag tyckte, jag tycker att det är dötrist att läsa om den delen i vår historia, jag är ointresserad och finner det deprimerande. Punkt slut.

A-Lo, 1986
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: