The Book Pond
1083 recensioner
4425644 besök
Rädd att flyga
pixel
Erica Jong
Framsidesbild
1
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Fear of flying
Bokförlag: pixel PAN/Norstedts
Utgiven: pixel 1991
ISBN: pixel 91-1-912461-9
Jag började läsa 'Rädd att flyga' därför att jag visste att den var omskriven och redan innan jag öppnade pärmarna kände jag till uttrycket 'det knapplösa knullet'. Jag gillade den inte alls. Det känns som om Erica Jong ska vara feministisk finkultur, men vad är egentligen skillnaden mot vilken kommersiell tantsnusk-författare som helst? Jo, kanske den att Jong bara koncentrerar sig på att skriva så många sexscener som möjligt, utan att bygga upp handling, karaktärer eller anstränga sig för att ha någon poäng. Vilket skräp.

A-Lo, 1994
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: