The Book Pond
1083 recensioner
4500903 besök
Handbok för själen
pixel
Richard Carlson (red.)
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Handbook for the soul
Bokförlag: pixel Ica Bokförlag
Utgiven: pixel 1996
ISBN: pixel 91-534-1760-7
Mer eller mindre eller inte alls kända människor har var och en bidragit med ett kapitel i denna 'handbok'. Texterna utgår ifrån deras egna erfarenheter om vad de gör för att må bra inombords. Det kan handla om att gå ut i naturen, omge sig med vänner, meditera, ägna sig åt välgörenhet, skratta.

Allting gick inte in i hjärtat på mig, men alla kan säkert hitta något/några kapitel som tilltalar dem. Författarna har olika stilar och olika inriktning, men allting är välskrivet och det finns mycket att stanna kvar vid, reflektera över, ta in.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: