The Book Pond
1083 recensioner
4420752 besök
Fruset offer
pixel
Giles Blunt
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Forty words for sorrow
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 2004
ISBN: pixel 91-7001-108-7
Ännu en deckare, den här gången förlagd till ett isande vinterkallt Canada. En förmodat korrumperad polisinspektör med en manodepressiv hustru tar sig an fallet med att försöka hitta en brutal och hänsynslös seriemördare, som för övrigt författaren avslöjar en bit in i boken.

Spänningen hålls ändock uppe av polisens jakt mot klockan för att hitta mördarens senaste och kanske fortfarande levande fånge. Det är en rå och otäck historia som kanske skiljer sig en smula från andra i genren, men tyvärr läser jag den här boken på svenska och översättningen är så dåligt gjord (Black Beauty är t.ex. översatt med Svarta Skönheten i stället för Vackra Svarten) att det förtar en hel del.

A-Lo, 2004
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: