The Book Pond
1083 recensioner
4547109 besök
Du kan alltid hitta hem
pixel
Shirley MacLaine
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel You can get there from here
Bokförlag: pixel AWE/Geber
Utgiven: pixel 1988
ISBN: pixel 91-20-07687-8
Detta är Shirley MacLaines andra självbiografi. Nu har hon hunnit bli en mer etablerad skådespelerska och showartist, men det är livet utanför scenen som är den stora behållningen; hennes relationer till föräldrarna (och bror - Warren Beatty), hennes omtumlande resa till Kina och hennes insatser för Demokraternas kandidat i den amerikanska presidentvalskampanjen.

A-Lo, 1989
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: