The Book Pond
1083 recensioner
4425634 besök
De dömdas kust
pixel
Robert Hughes
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The fatal shore
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1988
ISBN: pixel 91-34-50939-9
Titeln De Dömdas Kust syftar på Australiens tillkomst som straffkoloni för de britter som på 1700-talet dömdes till utvisning. Hughes har skrivit ett imponerande tjockt dokument över Australiens tidiga historia då kontinenten började befolkas av vita människor. Hans återgivelser börjar redan på den ansträngande båtresan dit och följer sedan kolonisterna (både fria män och straffångar som han funnit historiska data om)i deras strävan att skapa sig ett nytt liv.

Hughes ryggar inte för obehagliga fakta som hur grymhet mot fångar mer eller mindre instítutionaliserades som rätt och riktigt. Han ägnar också tid åt att beskriva hur britternas framfart tränger undan aboriginerna från deras landområden. Men här finns inte bara historier om brutalitet utan även sådana om lyckade flyktförsök, reformer och människors vardag.

Som sagt är De Dömdas Kust en faktabok, som dock tack och lov inte ligger så långt från romanformen, utan den är ok att läsa sida upp och sida ner. Jag var mest entusiastisk i början och tyckte det var en fantastiskt intressant skildring, men jag tror att omfånget faktiskt dämpade mig en smula allteftersom och det blev lite segt att läsa.

A-Lo, 1988
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: