The Book Pond
1083 recensioner
4425666 besök
Ondskan
pixel
Jan Guillou
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 1990
ISBN: pixel 91-1-902981-0
Ondskan som Jan Guillou skriver om är Ondskan i hemmet, i den brutale och sadistiske fadern som slår sin son Erik. Ondskan är även den pennalism som de äldre eleverna på internatskolan utövar, där Erik tvingas försvara sig själv med nävarna. Våld och motvåld trappas upp tills ett avgörande står för dörren.

Ondskan är en stark bok, inte minst för att den till stora delar är självbiografisk. Det är inget fredsdokument direkt; här vinner den som slår hårdast och jag vill som läsare inte ha det annorlunda heller. Jag vill att Erik ska slåss för sin rätt, för att vinna över sina förövare och för att få sin vedergällning.

Vill man kan man numera även se filmatiseringen av boken i regi av Mikael Håfström.

A-Lo, 1996
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: