The Book Pond
1083 recensioner
4427908 besök
Farväl lammunge
pixel
Lena Pepitone
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Marilyn Monroe confidential : an intimate personal account of life with MM.
Svensk titel: pixel Farväl Lammunge
Bokförlag: pixel Corona
Utgiven: pixel 1979
ISBN: pixel 91-564-0990-7
Marilyn Monroes hushållerska har skrivit en avskedsbok om sin före detta arbetsgivare. Precis som andra böcker om MM jag läst ger Pepitone en dubbel bild av den berömda stjärnan: dels som en neurotisk, champagne- och drogberoende, bortskämd och lat barnunge och dels som en missförstådd, känslig och ensam kvinna utan vänner.

Så långt tror jag nog att Pepitone kan ha haft insikt, eftersom hon ändå befann sig på nära håll. Däremot är avsnittet när hon berättar om Marilyns uppväxt mer tveksamt. Bland annat påstår hon att Marilyn skulle ha fött barn i tonåren, vilket det inte finns uppgifter om någon annanstans mig veterligen. Jag undrar lite vad som drev Pepitone att skriva boken. Vill hon av osjälviska skäl ge den 'sanna' bilden av Marilyn eller fanns det rena vinstintressen bakom?

A-Lo, 1986
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: