The Book Pond
1083 recensioner
4428599 besök
Tio små negerpojkar
pixel
Agatha Christie
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Ten little niggers
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1985
ISBN: pixel 91-0-046756-1
Klassikern framför andra, en av Christies allra bästa om tio människor som bjuds in till en isolerad ö. Deras gemensamma nämnare är att de alla bär på en hemlighet och som blir väldigt besvärande för dem, då den verkar ligga till grund för att de en efter en hittas döda.

A-Lo, 1989
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: