The Book Pond
1083 recensioner
4428625 besök
Tim
pixel
Colleen McCullough
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Legenda
Utgiven: pixel 1985
ISBN: pixel 91-582-0509-8
En äldre kvinna möter en yngre man som gör henne andlös och förälskad. Problemet är att han har en femårings intellekt och att inleda en affär med honom är i stort inte mycket bättre än pedofili i allmänhetens ögon.

Vad gör man när man möter oförståelse och äckel, men själv för första gången upplever närhet och passion? Jag kan inte låta bli att undra själv vad hon ser hos denne yngling och känner inga större sympatier. Temat gör mig snarare ganska olustig och jag gillar inte den här boken.

A-Lo, 1987
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: