The Book Pond
1083 recensioner
4425686 besök
Hotell New Hampshire
pixel
John Irving
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Hotel New Hampshire
Bokförlag: pixel Wahlström & Widstrand
Utgiven: pixel 1982
ISBN: pixel 91-46-14244-4
Hotel New Hampshire var den andra boken av Irving som jag läste och liksom med Garp älskade jag dess originalitet. Vi får följa Win Berry, som turnerar runt med en dresserad björn, State O Main, och därigenom möter sin fru. Tillsammans lägger de grunden till Hotell New Hampshire och skaffar sig en stor familj som växer upp i en omgivning präglad av hotellets alla kufiska gäster och sin pappas drömmerier.

Irvings fantastiska persongalleri, faiblesse för sexuellt utsatta, avvikande och utmanande, samt de underbara Main- och Wien-miljöerna gör Hotell New Hampshire till en riktig skatt. Den har filmats också med Jody Foster, Natasha Kinski (spelade den unga kvinnan utklädd till björn...) och en ung Rob Lowe, men filmerna förmår aldrig riktigt avspegla den speciella känslan i böckerna.

A-Lo, 1994
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: