The Book Pond
1083 recensioner
4547212 besök
Thereses tillstånd
pixel
Hanne Vibeke Holst
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Thereses tilstand
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 2001
ISBN: pixel 91-7643-705-1
Den första boken om journalisten Therese Skårup känns till en början som en frisk fläkt. En frigjord, begåvad kvinna i valet och kvalet mellan karriär och man. Kan man ha båda? Men den är också lite tröttsam, för är hon inte lite för snygg, lite för talangfull, lite för tvärsäker i sina åsikter. En superkvinna som man har svårt att identifiera sig med.

A-Lo, 2002
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: